"Amor clavicula magnae vitae est - Ljubav je mali ključ u velik život."
latinska izreka

Novosti Udruga  08.09.2017 
Svjetski dan prve pomoći
Novosti Udruga  06.09.2017 
Projekt Moja Mokošica Eko centra Zeleno sunce
Novosti Udruga  30.08.2017 
Eko izlet na otočić Supetar
Novosti Udruga  30.08.2017 
Mladi Dubrovačkog Crvenog križa - polaznici Ljetne škole
Novosti Udruga  29.08.2017 
Osmi kinookus u Slavici